POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia ogólne
Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Klientów, pozyskanych za pośrednictwem Sklepu internetowego działającego pod http://racingfactory.pl 
 
Właścicielem Sklepu i administratorem danych jest RF Solutions sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku, ul. Środkowa 16, 15-151 Białystok, NIP 9662138535, REGON 385908209, mail: biuro@racingfactory.pl.
 
Dane osobowe zbierane przez https://www.racingfactory.pl/  za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.
 
RF Solutions sp. z o.o. zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Sklepie internetowym. RF Solutions sp. z o.o. stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

RF Solutions sp. z o.o. umożliwia Klientowi wygenerowanie nowego hasła, w przypadku utraty hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętam Loginu lub Hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta, otrzyma wiadomość elektroniczną, zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza, udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

II. Dane osobowe
RF Solutions sp. z o.o. oświadcza, że nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników strony internetowej https://www.racingfactory.pl/ .

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez RF Solutions sp. z o.o. jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, które ma na celu: umożliwienie korzystania ze strony internetowej, możliwości uzyskania odpowiedzi na zapytanie wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Dane osobowe są zbierane w przypadku:
  rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu jego utworzenia i zarządzania tym kontem (na podstawie: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży (na podstawie: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W procesie zakładania Konta Klienta, Klient podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, kod pocztowy i miejscowość numer telefonu komórkowego, adres poczty internetowej. Klienta ustala indywidualnie hasło dostępu do swojego konta.

W procesie składania zamówień w Sklepie internetowym Klient podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, kod pocztowy i miejscowość numer telefonu komórkowego, adres poczty internetowej, a w przypadku, gdy Klientem jest Przedsiębiorca dodatkowo: nazwę firmy oraz numer NIP.

Strona internetowa https://www.racingfactory.pl/ wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymania sesji użytkownika serwisu  internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

RF Solutions sp. z o.o.  oświadcza, że w ramach korzystania ze strony internetowej https://www.racingfactory.pl/ mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
 „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

RF Solutions sp. z o.o.  informuje, że:
w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach mojej strony, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym.

W tym miejscu RF Solutions sp. z o.o.  informuje, że w celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody, polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi (na podstawie: prawnie uzasadniony interes art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Uprawnienia
Klient ma prawo do:
cofnięcia zgody - art. 7 ust. 3 RODO 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - art. 21 RODO;
usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” - art. 17 RODO;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych - art. 18 RODO
dostępu do danych osobowych - art. 15 RODO;
sprostowania danych osobowych - art. 16 RODO;
przenoszenia danych osobowych - art. 20 RODO. 

RF Solutions sp. z o.o.  będzie przetwarzać tylko i wyłącznie te dane osobowe, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

W przypadku uzyskania przez RF Solutions sp. z o.o.  informacji, o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej https://www.racingfactory.pl/ niezgodnie z niniejszą Polityką, RF Solutions sp. z o.o.  będzie upoważnione do przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

W przypadku wystąpienia przez Klienta z żądaniem, wynikającym z opisanych powyżej uprawnień, RF Solutions sp. z o.o.  spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak z uwagi na zakres żądania lub jego charakter, RF Solutions sp. z o.o.  nie będzie w stanie zrealizować żądania w terminie, o którym mowa powyżej, termin ten ulega odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zrealizowania żądania. W takim wypadku RF Solutions sp. z o.o.  powiadomi Klienta o przedłużeniu terminu rozpatrzenia żądania i jego przyczynach. 

IV. Udostępnienie danych osobowych
RF Solutions sp. z o.o.  informuje, że dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta RF Solutions sp. z o.o.  przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. 

W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe Klienta mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.
InPost sp. z o.o

W przypadku, gdy w toku składania zamówienia Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro Spółka Akcyjna.

Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

RF Solutions sp. z o.o.  uprawniony jest do udostępnienia danych osobowych uprawnionym, tj. organom państwowym, jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


V. Postanowienia końcowe
Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie https://www.racingfactory.pl/ W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach powołanego sklepu.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt telefoniczny 507 457 261 lub przesłanie zapytania na adres poczty elektronicznej: biuro@racingfactory.pl
Zapisz się do naszego Newslettera

Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie

Nasz sklep korzysta z ciasteczek, akceptuj jeśli chcesz skorzystać z naszej oferty ! ;)

Zamknij